Uitgelichte initiatieven

Het corporatiehuis is een initiatief van

In deze leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Hoe geef je als directeur-bestuurder van een woningcorporatie vorm aan nieuwe (type) samenwerkingen? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, samenwerking vanuit waarden, autonomie en netwerkgovernance, steeds ook vertaald naar de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) zoektochten die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, deels vanuit de groep zelf, deels vanuit deskundige en inspirerende inbreng "van buiten".

close

Leerlijn het nieuwe sturen

In deze Leerlijn staat het thema ‘veranderen’ centraal. Doelgroep voor deze leerlijn zijn dan ook bestuurders die voor een veranderopgave staan. Die geïnspireerd willen worden om ‘anders’ met een veranderopgave om te gaan. Wat zijn je drijfveren voor verandering? Welke verandering wil je tot stand brengen? Hoe stuur je daarop als bestuurder? Het zijn vragen die tijdens de Leerlijn aan bod komen. De Leerlijn zal een combinatie van theorie en toepassing in de praktijk bevatten. 

close

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Dat betekent dat je als directeur of bestuurder in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken; richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Die je niet altijd kunt of wilt delen in je eigen organisatie. Vanuit deze behoefte heeft het Corporatiehuis de leerlijn ‘Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw’ opgezet.

close

Leerlijn sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid is een beslissend element in sociale stabiliteit. Het gevoel van betekenis te zijn, erbij te horen en de verbinding van mensen en groepen zijn doorslaggevende factoren in sociale stabiliteit. Corporaties leveren op hun eigen manier hierin belangrijke bijdragen. Deze leerlijn verkent sociale rechtvaardigheid in brede zin en specifiek in relatie tot de woningmarkt. Wat is de rol en betekenis van ‘insluiten en uitsluiten’ in het wonen, wat hoort tot de verantwoordelijkheid van corporaties? Hoe zet je jouw invloed en leiderschap in om sociale rechtvaardigheid te bevorderen? Wat betekent dit voor jou als bestuurder? Dit soort vragen komen diepgaand aan bod.

close

Na twee succesvolle, eerdere edities start het Corporatiehuis in maart 2022 met de derde editie van de leerlijn ‘Vitale coalities’. In deze leerlijn ga je als corporatiedirecteur of -bestuurder niet alleen met jezelf en met de andere deelnemers aan de slag, maar nadrukkelijk ook met je eigen netwerkpartner en RvC-lid. Deze mensen nemen ook ieder deel aan één van de bijeenkomsten van de leerlijn. Belangrijke thema’s in de leerlijn zijn onder meer waarde(n)volle en duurzame samenwerking, leiderschap in netwerken, het werken op organisatiegrenzen, partnership capability en netwerkgovernance. En de daaraan verbonden opgaven, zoektochten en dilemma's, voor jou en je organisatie.

close

Het corporatiehuis

Het Corporatiehuis is een landelijk platform voor bestuurders en directies van corporaties. Samen werken zij binnen het Corporatiehuis aan de vraagstukken die er liggen voor de sector. Kennisontwikkeling- en deling staan hierbij centraal. Het Corporatiehuis is een initiatief van KWH. Het is een unieke samenwerking van, voor en door corporaties. Zonder commercieel belang. Met vooruitstrevende corporatieprofessionals die zien dat het beter, anders, slimmer kan.

 

Voor en door corporaties

HW Wonen zoekt naar nieuwe wegen en samenwerking met partijen die op gelijke wijze vernieuwing vorm wensen te geven. Het Corporatiehuis geeft hierbij een impuls.

Ben Pluimer
Directeur / Bestuurder
HW Wonen

Kennisbank

Actueel thema: Leerlijn het nieuwe sturen

Bekijk de hele kennisbank

Nieuws

Bekijk meer nieuws
Het corporatiehuis is onderdeel van KWH