Uitgelichte initiatieven

Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn het nieuwe sturen

In deze Leerlijn staat het thema ‘veranderen’ centraal. Doelgroep voor deze leerlijn zijn dan ook bestuurders die voor een veranderopgave staan. Die geïnspireerd willen worden om ‘anders’ met een veranderopgave om te gaan. Wat zijn je drijfveren voor verandering? Welke verandering wil je tot stand brengen? Hoe stuur je daarop als bestuurder? Het zijn vragen die tijdens de Leerlijn aan bod komen. De Leerlijn zal een combinatie van theorie en toepassing in de praktijk bevatten. 

close

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Dat betekent dat je als directeur of bestuurder in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken; richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Die je niet altijd kunt of wilt delen in je eigen organisatie. Vanuit deze behoefte heeft het Corporatiehuis de leerlijn ‘Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw’ opgezet.

close

Bij deze Leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Over de uitdagingen en kenmerken van nieuwe (type) samenwerkingen en rollen anno 2020. Wat zijn in die zin de belangrijkste opgaven van woningcorporaties en hun netwerkpartners? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. En de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, steeds toewerkend naar “wat kan/ga ik vanaf morgen anders doen?”.

close

Leerlijn leiding geven aan de corporatie van de 21ste eeuw - voor MT-leden

Wil je jezelf als MT-lid verder ontwikkelen? Ben je bereid om uit je comfortzone te stappen? En wil je dat doen, samen met andere MT-leden uit de corporatiesector? Dan is deze leerlijn jou op het lijf geschreven! In deze veelzijdige leerlijn ontwikkel je jouw skills en kwaliteiten als manager van een corporatie van nu en voor de toekomst.

close

Leerlijn beweging met een onzeker perspectief

Exclusief voor en door de corporaties van De Vernieuwde Stad is de Leerlijn ‘Beweging met een onzeker perspectief’. Tijdens deze leerlijn gaan de corporatiebestuurders van dit platform van grootstedelijke corporaties met elkaar aan de slag om de actuele vraagstukken rondom organisatieontwikkeling en leiderschap gezamenlijk op te pakken.

In deze leerlijn delen de bestuurders ervaringen met elkaar en zoeken de verdieping op het thema. Uniek aan deze leerlijn is dat deze vormgegeven wordt door deelnemers zelf. Met elkaar bepalen ze een gezamenlijk leerdoel, waarbij uiteraard ook aandacht is voor persoonlijke leerdoelen. Inspirerende voorbeelden, intervisie en nieuwe inzichten gaan hand in hand deze Leerlijn.

close

Leerlijn sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid is een beslissend element in sociale stabiliteit. Het gevoel van betekenis te zijn, erbij te horen en de verbinding van mensen en groepen zijn doorslaggevende factoren in sociale stabiliteit. Corporaties leveren op hun eigen manier hierin belangrijke bijdragen. Deze leerlijn verkent sociale rechtvaardigheid in brede zin en specifiek in relatie tot de woningmarkt. Wat is de rol en betekenis van ‘insluiten en uitsluiten’ in het wonen, wat hoort tot de verantwoordelijkheid van corporaties? Hoe zet je jouw invloed en leiderschap in om sociale rechtvaardigheid te bevorderen? Wat betekent dit voor jou als bestuurder? Dit soort vragen komen diepgaand aan bod.

close

Het corporatiehuis

Het Corporatiehuis is een landelijk platform voor bestuurders en directies van corporaties. Samen werken zij binnen het Corporatiehuis aan de vraagstukken die er liggen voor de sector. Kennisontwikkeling- en deling staan hierbij centraal. Het Corporatiehuis is een initiatief van KWH. Het is een unieke samenwerking van, voor en door corporaties. Zonder commercieel belang. Met vooruitstrevende corporatieprofessionals die zien dat het beter, anders, slimmer kan.

 

Voor en door corporaties

HW Wonen zoekt naar nieuwe wegen en samenwerking met partijen die op gelijke wijze vernieuwing vorm wensen te geven. Het Corporatiehuis geeft hierbij een impuls.

Ben Pluimer
Directeur / Bestuurder
HW Wonen

Kennisbank

Actueel thema: Leerlijn het nieuwe sturen

Bekijk de hele kennisbank

Nieuws

Bekijk meer nieuws
Het corporatiehuis is onderdeel van KWH