Nieuws > De Vernieuwde Stad en het Corporatiehuis starten samenwerking
Het corporatiehuis is een initiatief van

De Vernieuwde Stad en het Corporatiehuis starten samenwerking

Vanaf maart starten De Vernieuwde Stad en Het Corporatiehuis, dat onderdeel is van KWH, een nauwe samenwerking. Belangrijkste doel is het elkaar versterken in de kennisontwikkeling voor de hele corporatiesector.

De samenwerking kent drie sporen. De Vernieuwde Stad (DVS) gaat vaker in coproductie met het Corporatiehuis bijeenkomsten organiseren voor haar leden en de Raden van Commissarissen van haar leden. Daarbij maakt DVS graag gebruik van de kennis die het Corporatiehuis heeft in het ontwikkelen van leerlijnen en andere soorten bijeenkomsten voor de doelgroep directeuren en Raden van Commissarissen. Daarnaast gaat het Corporatiehuis leerlijnen ontwikkelen op basis van kennis die binnen DVS beschikbaar is. Daarmee dragen we gezamenlijk bij aan het breder toegankelijk maken van waardevolle kennis voor de hele sector. Tot slot zal KWH PE-punten verstrekken voor een aantal bijeenkomsten van De Vernieuwde Stad en daarmee een extra kwaliteitswaarborg geven.

Open source ontwikkelen van kennis
Letty Reimerink, secretaris DVS: “Voor DVS past de samenwerking met het Corporatiehuis en KWH in de koers die we hebben uitgezet met de focus op doen en leveren. Daarbij richten wij ons veel meer dan in het verleden op samenwerking met kennisinstellingen. Wij geloven sterk in het open source ontwikkelen van kennis, die beschikbaar is voor de hele sector. In Het Corporatiehuis hebben we in die ambitie een waardevolle partner gevonden.”

Kennis en expertise breed ontsluiten
Susanne Stouten, directeur-bestuurder KWH: “Corporaties samen brengen, kennis ontsluiten, met elkaar nieuwe kennis opdoen, het zijn stuk voor stuk elementen die waarde toevoegen aan onze vereniging, aan onze leden, aan de sector. De samenwerking met DVS past bij deze ambitie om de kennis en expertise nog breder te ontsluiten. Samen aan de slag, voor en door de sector, dat is waar we elkaar vinden en van betekenis kunnen zijn”.

 

Meer informatie:Terug naar nieuws
Het corporatiehuis is onderdeel van KWH
Design Pressure Line realisatie Kōdo