Initiatieven > Leerlijn Vitale coalities editie 4
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn Vitale coalities editie 4

Na succesvolle, eerdere edities start het Corporatiehuis in december 2022 met de vierde editie van de leerlijn ‘Vitale coalities’. In deze leerlijn ga je als corporatiedirecteur of -bestuurder niet alleen met jezelf en met de andere deelnemers aan de slag, maar nadrukkelijk ook met je eigen netwerkpartner en RvC-lid. Deze mensen nemen ook ieder deel aan één van de bijeenkomsten van de leerlijn.

Belangrijke thema’s in de leerlijn zijn onder meer leiderschap in netwerken, de energie van de zwerm, vertrouwen, partnership capability en governance van netwerken. En de daaraan verbonden opgaven, zoektochten en dilemma's voor je organisatie en voor jou, als directeur-bestuurder. Een leerlijn dus, die ook nadrukkelijk de verbinding en verdieping met je externe en interne partners versterkt. Die rust en ruimte biedt voor “het andere gesprek” tussen jou en je collega-bestuurders, samenwerkingspartners en RvC- leden. Een leerlijn ook, die praktische handvatten en inspiratie aanreikt, deels vanuit de kennis en ervaring van de deelnemers en hun gasten zelf, deels door externe, inspirerende deskundigen (wetenschap, bedrijfsleven, adviseurs).

Terug naar initiatieven

Deelnemen of meer informatie?

Wil je graag deelnemen aan deze Leerlijn, of wil je meer informatie? Laat het weten via Christa Uithol programma manager van het Corporatiehuis op christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl of 06-21582665.

Het corporatiehuis is onderdeel van KWH