Initiatieven > Leerlijn vitale coalities edite 3
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn vitale coalities edite 3

In deze leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Hoe geef je als directeur-bestuurder van een woningcorporatie vorm aan nieuwe (type) samenwerkingen? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, samenwerking vanuit waarden, autonomie en netwerkgovernance, steeds ook vertaald naar de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) zoektochten die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, deels vanuit de groep zelf, deels vanuit deskundige en inspirerende inbreng "van buiten".

Bijzonder aan deze leerlijn is, dat de deelnemers niet alleen met zichzelf en elkaar aan de slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners, hun RvC-leden en hun eigen collega’s. Deze partijen hebben ook een rol in het programma van de leerlijn. Op deze manier willen we de verbinding tussen de deelnemers en hun externe/interne partners versterken; ruimte geven aan het voeren van “het andere gesprek” over de invulling van gezamenlijke opgaven en uitdagingen rond het thema vitale coalities.

Bekijk hier de flyer voor meer informatie. 

Terug naar initiatieven

Deelnemen of meer informatie?

Wil je graag deelnemen aan deze Leerlijn, of wil je meer informatie? Laat het weten via Christa Uithol programma manager van het Corporatiehuis op christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl of 06-21582665.

Het corporatiehuis is onderdeel van KWH