Initiatieven > Leerlijn vitale coalities
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn vitale coalities

Bij deze Leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Over de uitdagingen en kenmerken van nieuwe (type) samenwerkingen en rollen anno 2020. Wat zijn in die zin de belangrijkste opgaven van woningcorporaties en hun netwerkpartners? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. En de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, steeds toewerkend naar “wat kan/ga ik vanaf morgen anders doen?”.

Bijzonder aan deze leerlijn is verder, dat de deelnemers niet alleen met zichzelf aan de slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners, hun RvC-leden en hun eigen collega’s. Deze partijen hebben ook een plek en rol in de leerlijn; bijvoorbeeld partijen rond thema’s als energietransitie of langer/eerder thuis. Een leerlijn dus, die zich niet alleen op de deelnemers zelf richt, maar ook de verbinding met hun externe en interne partners versterkt; ruimte geeft aan het voeren van “het andere gesprek” over de invulling van gezamenlijke opgaven en uitdagingen rond het thema vitale coalities.

Bekijk de flyer voor meer informatie.

Terug naar initiatieven

Deelnemen of meer informatie?

Wil je graag deelnemen aan deze Leerlijn, of wil je meer informatie? Laat het weten via Christa Uithol programma manager van het Corporatiehuis op christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl of 06-21582665.

Het corporatiehuis is onderdeel van KWH