Initiatieven > Leerlijn vitale coalities
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn vitale coalities

Bij deze Leerlijn staat samenwerking in het (semi-)publieke domein anno 2020 centraal. Over de uitdagingen en kenmerken van nieuwe (type) samenwerkingen en rollen anno 2020. Wat zijn in die zin de belangrijkste opgaven van woningcorporaties en hun netwerkpartners? Hoe stuur je een netwerk, wat vraagt dat van individuele partijen en welke dilemma’s dienen zich dan aan? Belangrijke thema’s in deze leerlijn zijn leiderschap in netwerken, vertrouwen, waardegedreven samenwerking, autonomie en netwerkgovernance. En de uitdagingen, kansen en (persoonlijke) dilemma’s die daaraan voor de deelnemers en hun organisaties zijn verbonden. Een leerlijn die de deelnemers nieuwe inzichten, inspiratie en concrete handvatten oplevert, steeds toewerkend naar “wat kan/ga ik vanaf morgen anders doen?”.

Bijzonder aan deze leerlijn is verder, dat de deelnemers niet alleen met zichzelf aan de slag gaan, maar nadrukkelijk ook met hun netwerkpartners, hun RvC-leden en hun eigen collega’s. Deze partijen hebben ook een plek en rol in de leerlijn; bijvoorbeeld partijen rond thema’s als energietransitie of langer/eerder thuis. Een leerlijn dus, die zich niet alleen op de deelnemers zelf richt, maar ook de verbinding met hun externe en interne partners versterkt; ruimte geeft aan het voeren van “het andere gesprek” over de invulling van gezamenlijke opgaven en uitdagingen rond het thema vitale coalities.

Bekijk de flyer voor meer informatie.

Informatie vanuit de leerlijn

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Voorafgaand aan deze leerlijn vroegen we de deelnemers een vlog te maken, waarin zij hun "gouden tip" met elkaar delen. Wat is een boek, artikel of TED-talk over een onderwerp binnen de scope van de leerlijn, die zij graag bij de andere deelnemers én hun collega's in de corporatiesector onder de aandacht brengen?

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Annemarieke van Ettinger, Maaskoepel

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Marieke Kolsteeg, Waterweg Wonen

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Hedy van den Berk, Havensteder

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Tinka van Rood, Trivire

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Stefan van Schaik, Wooncompagnie

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Karin Verdooren, GroenWest

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Ferry van der Pal, Wonen Wateringen

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Jan Peter Duijvestijn, Staedion

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Lucas de Boer, Rondom Wonen

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Liesbeth Groeneveld, Woonkracht10

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

Video icoon

Vlog Daphne Braal, Vidomes

Van de deelnemers, voorafgaand aan de Leerlijn

PDF icoon

Gouden tips deelnemers Vitale Coalities

Presentaties bijeenkomst 1

De presentaties van de eerste bijeenkomst op 18 september 2020. 

Presentaties bijeenkomst 1

PDF icoon

Presentatie Yousri Mandour

Presentaties bijeenkomst 1

PDF icoon

Presentatie Daniel Wolfs

Presentaties bijeenkomst 1

PDF icoon

Kreeftscan

Terug naar initiatieven
Het corporatiehuis is onderdeel van KWH