Initiatieven > Leerlijn leiding geven aan de corporatie van de 21ste eeuw - editie 4
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn leiding geven aan de corporatie van de 21ste eeuw - editie 4

De wereld van woningcorporaties verandert snel. Dat betekent dat je als directeur of bestuurder in een dynamische omgeving opereert en keuzes moet maken; richting moet bepalen. Natuurlijk leidt dat tot vragen en dilemma’s. Vaak ook over je eigen rol, je sturing en je gedrag. Die je niet altijd kunt of wilt delen in je eigen organisatie.

Vanuit deze behoefte heeft het Corporatiehuis de leerlijn ‘Leidinggeven aan de corporatie van de 21e eeuw’ opgezet. Tijdens deze leerlijn ga je aan de slag met relevante thema’s en vragen rond je leiderschap. Op een persoonlijke manier, in een besloten setting. Theorie en praktijk gaan daarbij hand in hand: de leerlijn vertrekt vanuit de wederzijdse ervaringen, inzichten en feedback van de deelnemers, maar natuurlijk brengen we ook deskundigheid en inspiratie “van buiten” in (wetenschap, bedrijfsleven, overheid). Steeds toewerkend naar: wat betekent dit voor jou en wat kan/ga jij morgen anders doen?

De leerlijn bestaat uit 6 bijeenkomsten van 4 uur die steeds om de ca. 6 weken plaatsvinden. Het onderwerp en de insteek van deze bijeenkomsten liggen op hoofdlijn vast. Maar de nadere invulling gebeurt in overleg met de deelnemers. Zo wordt iedere bijeenkomst inhoudelijk door een van hen geadopteerd: hij of zij zorgt, in samenwerking met het Corporatiehuis, voor een interessant, relevant en inspirerend programma. Als deelnemer zit je dus deels zelf aan het stuur van deze leerlijn!

Aantal deelnemers: 10-12
In samenwerking met: Marcel Korthorst (WVH Wonen), Marie-Thérèse Dubbeldam (Woonpunt)

Ervaringen eerdere deelnemers
We krijgen veel positieve en enthousiaste geluiden terug van deelnemers aan eerdere Corporatiehuis-leerlijnen. 
Onder meer Tinka van Rood, Hedy van den Berk en Marcel Korthorst vertellen je daarover meer in deze korte clips.

Terug naar initiatieven

Deelnemen of meer informatie?

Wil je graag deelnemen aan deze Leerlijn, of wil je meer informatie? Laat het weten via Christa Uithol programma manager van het Corporatiehuis op christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl of 06-21582665.

Het corporatiehuis is onderdeel van KWH