Initiatieven > Leerlijn integriteit
Het corporatiehuis is een initiatief van

Leerlijn integriteit

Woningcorporaties hebben een maatschappelijke functie; ze bouwen, verhuren en beheren sociale huurwoningen zodat iedereen in Nederland goed en betaalbaar kan wonen. Het vermogen van woningcorporaties is maatschappelijk gebonden. Het is daarom belangrijk dat woningcorporaties betrouwbaar zijn. Dat medewerkers, bestuurders en aan woningcorporaties verbonden organisaties handelen in overstemming met wetten en regels. Bestuurders lopen hierbij regelmatig aan tegen dilemma's op dit thema. In deze leerlijn worden ervaringen en kennis uitgewisseld op het gebied van integriteit.

Terug naar initiatieven

Deelnemen of meer informatie?

Wil je graag deelnemen aan deze Leerlijn, of wil je meer informatie? Laat het weten via Christa Uithol programma manager van het Corporatiehuis op christa.uithol@hetcorporatiehuis.nl of 06-21582665.

Het corporatiehuis is onderdeel van KWH